UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Черноморье. Ч. 2

Філіп Брун (1804–1880) – відомий вчений з Одеси, з ім’ям якого нерозривно пов’язані вивчення історичної географії, історії, культури та статистики Північного Причорномор’я в 1830–1870-х роках. В останні роки життя вчений задався метою зібрати свої численні публікації з історичної географії Північного Причорномор’я в одному виданні, що й втілилося в представленому збірнику. Друга частина видання, що містить одинадцять статей вченого, вийшла друком вже після його смерті заходами його сина.

Бібліографічний опис:
Брун, Ф. Черноморье [Електронна копія] : сб. исслед. по ист. географии Южной России, (1852-1877 г.) / Ф. Бруна. — Электрон. текст. дан. — Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1879 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Ч. 2 : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 32,3 Мб). — 1879 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Брун Ф. Черноморье : сб. исслед. по ист. географии Южной России, (1852-1877 г.). Ч. 2 / Ф. Бруна. — Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1879. — 409 с.

З цієї ж колекції: