UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Смерть и безсмертие в представлениях древних греков

Праця українського історика, археолога, антикознавця Юліана Андрійовича Кулаковського (1855–1919) розповідає про систему релігійних поглядів та уявлень стародавніх греків про смерть, спокуту та потойбічне життя. У роботі досліджуються міфологічні сюжети, пов'язані зі смертю і безсмертям, розглядаються уявлення про душу та про потойбічне життя, що існували в різні періоди грецької історії. Доводиться існування культу предків та культу мертвих у давніх греків, описуються особливості їх похоронних обрядів. Викладено вчення різних давньогрецьких мислителів про життя і смерть та про долі людства на Землі.

Бібліографічний опис:
Кулаковский, Ю. Смерть и безсмертие в представлениях древних греков [Електронна копія] / Юліанъ Кулаковскій. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 2,25 Мб). — Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Кулаковский Ю. Смерть и безсмертие в представлениях древних греков / Юліанъ Кулаковскій. — Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1899. — VIII, 128 с.

З цієї ж колекції: