UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Лекции по всемирной истории. История средних веков обработанная и дополненная проф. В. К. Надлером

Подано другий том книги мордовського історика Михайла Назаровича Петрова (1826–1887), який присвячено вивченню історії середніх віків. До видання увійшли матеріали про походження держав Європи та Азії, зокрема романські, германські та слов’янські народи, опубліковані дані щодо хрестових походів та окреслено історію видатних відкриттів.

Бібліографічний опис:
Петров, М. Н. Лекции по всемирной истории [Електронна копія] / М. Н. Петровъ. — Электрон. текст. дан. — Харьков : Изд. кн. магазина Д. Н. Полуехтова, 1888 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Т. 2 : История средних веков обработанная и дополненная проф. В. К. Надлером. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 6,33 Мб). — 1888 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Петров М. Н. Лекции по всемирной истории. Т. 2 : История средних веков обработанная и дополненная проф. В. К. Надлером / М. Н. Петровъ. — Харьков : Изд. кн. магазина Д. Н. Полуехтова, 1888. – X, 296 с. + X с. прил.

З цієї ж колекції: