UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Аграрная революция на Киевщине

Видання Київського губернського комітету присвячене аграрній революції на Київщині – процесом, пов'язаним зі змінами та нововведеннями у сільському господарстві, які призводять до нового характеру виробничих відносин, до збільшення продовольчого чи іншого землеробського виробництва, а також сприяють зміні характеру суспільства з аграрного на індустріальне. Матеріали праці С. Кагана знайомлять з питаннями соціальних та політичних процесів у селі.

Бібліографічний опис:
Каган, С. Аграрная революция на Киевщине [Електронна копія] : к вопросу о социальных и политических процесах на селе : (из материалов, собранных Губернским комитетом КП (б)У на Киевщине) / С. Каган. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 19,9 Мб). — Киев : Гос. изд-во Украины, 1923 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Каган С. Аграрная революция на Киевщине : к вопросу о социальных и политических процесах на селе : (из материалов, собранных Губернским комитетом КП (б)У на Киевщине) / С. Каган. — Киев : Гос. изд-во Украины, 1923. – 69 с. : прил. + 4 отд. л. табл.

З цієї ж колекції: