UA EN

Документів:2965

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Краткий курс географии внеевропейских стран

Пропонований курс географії позаєвропейських країн географа та педагога Е. Лесгафта (1870–1922) ознайомить із описом материків, окремих країн та колоній. У виданні багато уваги приділено культурно-географічному елементу. Виклад матеріалу проведено за наступною програмою: положення та обриси, поверхня, річки, клімат, рослинність, історія заселення, населення, характер народу та його побутові особливості, освіченість, релігія, державний устрій, господарство, населені місця.

Бібліографічний опис:
Краткий курс географии внеевропейских стран [Електронна копія] : Азия. Африка. Америка. Австралия. Полярные области. Мировая торговля : курс ст. кл. среднеучеб. заведений / сост. Э. Лесгафт. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 12,5 Мб). — Изд. 2-е изд., испр. и перераб. применит. к программе 7 кл. муж. гимназий : Петроград, Т-во О. Н. Поповой (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Краткий курс географии внеевропейских стран : Азия. Африка. Америка. Австралия. Полярные области. Мировая торговля : курс ст. кл. среднеучеб. заведений / сост. Э. Лесгафт. — Изд. 2-е изд., испр. и перераб. применит. к программе 7 кл. муж. гимназий. — Петроград : Т-во О. Н. Поповой, 1915. — IV, 207 с. : ил.

З цієї ж колекції: