UA EN

Документів:2060

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Черноморье. Ч. 1

Філіп Брун (1804–1880) – відомий вчений з Одеси, з ім’ям якого пов’язане вивчення історичної географії, історії, культури та статистики Північного Причорномор’я в 1830–1870-х роках. В останні роки свого життя вчений задався метою зібрати свої численні публікації з історичної географії Північного Причорномор’я в одному виданні, що й втілилося в представленому збірнику. Перша частина видання, що містить дванадцять статей науковця, була удостоєна Уваровської премії Академії наук.

Бібліографічний опис:
Брун, Ф. Черноморье [Електронна копія] : сб. исслед. по ист. географии Южной России, (1852-1877 г.) / Ф. Бруна. — Электрон. текст. дан. — Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1879 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Ч. 1 : — Электрон. текст. дан. (1 файл : 12,9 Мб). — 1879 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Брун Ф. Черноморье : сб. исслед. по ист. географии Южной России, (1852-1877 г.). Ч. 1 / Ф. Бруна. — Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1879. — IV, 277 с.

З цієї ж колекції: