UA EN

Документів:1802

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV ст.. Русь и Польша до конца XII в.

У першій частині дослідження українського історика-славіста, археографа, педагога Івана Андрійовича Линниченка (1857–1926) розглядається концепція польсько-руських відносин IX – XII ст. Зазначена праця є першою в загальноросійській історіографії серйозною спробою узагальнити цілий комплекс політичних, економічних, культурних, конфесійних відносин, що склалися між Польщею і Руссю. Автор не тільки заклав основу для наступних досліджень у даному напрямку, але і, значною мірою, сприяв подоланню антипольських тенденцій офіційної російської історіографії, посиленню інтересу до історії Польщі.

Бібліографічний опис:
Линниченко, Иван. Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV ст. [Електронна копія] / исслед. Ивана Линниченка. — Электрон. текст. дан. — Киев : Унив. тип. (І. Завадзкаго), 1884 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022). Ч. 1 : Русь и Польша до конца XII в.. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 28,9 Мб). — 1884 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2022).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Линниченко И. Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV ст. Ч. 1 : Русь и Польша до конца XII в. / исслед. Ивана Линниченка. — Киев : Унив. тип. (І. Завадзкаго), 1884. — 232 с. разд. паг.

З цієї ж колекції: