UA EN

Документів:3148

ОЦИФРОВАНІ ВИДАННЯ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ІЗ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Нові надходження

ГоловнаГеографія. Біографія. Історія

Швейцария

Бібліографічний опис:
Меч, Сергей. Швейцария [Електронна копія] : публ. лекция, читан. автором в Москве и в др. городах / Сергей Мечъ. — 2-е изд. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 41,3 Мб). — М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2023).

Оригінал друкованого документа зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Меч С. Швейцария : публ. лекция, читан. автором в Москве и в др. городах / Сергей Мечъ. — 2-е изд. — М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904. — 39 с. : ил., табл.

З цієї ж колекції: